НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

ОРДЕР АДВОКАТА

Ордер на надання правової допомоги - письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Пронумеровані бланки ордерів у кількості 50 примірників, із серією кожного регіону, які зброшуровані в ордерну книжку підлягають отриманню за заявами. 

Адвокати, адвокатські об'єднання, або адвокатські бюро отримують ордерні книжки за заявами відповідно адвокатів, керівників (уповноважених осіб) адвокатського об'єднання або адвокатського бюро в раді адвокатів регіону, або, як виняток безпосередньо у Раді адвокатів України, про що здійснюється запис у Журналі реєстрації ордерних книжок відповідної ради. 

Ордерні книжки видаються радами адвокатів регіону адвокатам, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням виключно за наступних умов:

- адвокатам, що здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, у разі наявності відомостей про себе в Єдиному реєстрі адвокатів України та відміткою про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

- адвокатським бюро, створеним на виконання вимог частини 4 статті 14 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», при умові письмового повідомлення Ради адвокатів України про його створення та сплати адвокатом, який його створив, щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

- адвокатським об’єднанням, при умові письмового повідомлення Ради адвокатів України про його створення та сплати адвокатами – членами такого об’єднання щорічного внеску адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

З метою забезпечення єдиних стандартів якості ордерних книжок Рада адвокатів регіону укладає угоду на виготовлення ордерних книжок з підприємствами, що надають послуги з виготовлення друкованої продукції, організовують та координують замовлення; Встановити, що вартість ордерних книжок відшкодовується адвокатами з урахуванням витрат на їх виготовлення.

Отримувач: Рада адвокатів Рівненської області


Сума: 27,00  грн.

ЄДРПОУ 38756487

Філія Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк"

МФО 333368

Рахунок UA943333680000026008300040065


Призначення : за ордерну книжку ( П.І.Б.)