НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Звіт представника Рівненської області в Раді адвокатів України за результатами засідання РАУ 15-16.11.2019 р.

Звіт представника Рівненської області в Раді адвокатів України Лазарчук Г.В. за результатами засідання РАУ 15-16.11.2019 року.

 15-16.11.2019 року відбулося чергове засідання Ради адвокатів України за участі представника від адвокатів Рівненської області – Лазарчук Г.В.

Згідно з порядком денним засідання РАУ було розглянуто 8 питань з 24 підпунктами.

Перші 2 питання стосувались питання діяльності НААУ, ведення Єдиного реєстру адвокатів України та сплаті внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Хочу наголосити на тому, що якщо колеги знайшли себе у списку боржників по сплаті внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за якісь роки, починаючи з 2012 року – не варто панікувати. Це привід для звірки даних по сплаті між Вами, відповідною Радою адвокатів регіону та НААУ. Можливі проблеми:

- не вірно зазначене прізвище або взагалі не зазначене у призначенні платежу
- сплата однією квитанцією обох сум внеску

З метою усунення непорозумінь, запропонованозвертатися до Рад регіонів з метою вирішення даного питання.

В подальшому відбувся розгляд звернень про надання роз’яснень направлених до РАУ.

- За зверненням Голови Луцького міжрайонного суду Волинської області щодо обговорення дій адвокатів, наслідком яких може бути дисциплінарна відповідальність, та звернень таких адвокатів, щодо порушення їх прав та гарантій як захисників з боку працівників суду з’ясовано:

Збори суддів, які звернулися зі скаргою на адвокатів до місцевої КДКА не мають повноважень такого звернення в рамках процесуального законодавства, оскільки право на таке звернення має лише суддя, в провадженні якого знаходиться справа, у якій приймає участь адвокат, дії якого можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність. До скарги додається чек про сплату збору за організаційно-технічне забезпечення розгляду таких скарг. На підставі цього, скарга, подана  від імені зборів суддів – не відповідає чинному законодавству та дисциплінарне провадження не може бути відкрито.

Однак встановлено, що з боку суддів були допущені порушення прав та гарантій адвокатської діяльності, а саме суд, пропустивши строк для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу особі, намагається зробити винними адвокатів, що приймали участь у справі. Один адвокат заявив відвід судді, що є його законним правом, при наявності відповідних обставин, чим начеб то затягнув розгляд скарги. Інший, залучений тим же судом в рамках БВПД, з’явився для участі у справі, однак був звинувачений суддями у тому, що прийняв доручення центру БВПД всупереч графіку, висвітленому на сайті. Такий адвокат отримав доручення центру БВПД та не міг його не виконувати, причини покладання на нього доручення – сфера діяльності працівників БВПД. Таким чином, вбачається грубе порушення прав та гарантій адвокатської діяльності з боку суддів та прийнято рішення про звернення до правоохоронних органів та ВРП з цього питання.

- За зверненням листа Голови Ради адвокатів Харківської області про надання роз’яснень щодо припустимості залучення адвоката до конфіденційного співробітництва з органом досудового розслідування при наявній згоді на ці дії його клієнта . Основні тези:

- НААУ виступає щодо недопущення хабарництва, корупції у всіх її проявах.

- Адвокат не може бути залучений до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, виходячи із самої сутності адвокатури, цілей, завдань та законодавства України. Адвокат не може бути агентом правоохоронних органів, «легендованою» особою, не може бути учасником проведення НСРД, ОРД, оскільки такі дії розцінюються, як такі, що мають наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката.

- В той час, така позиція не позбавляє адвоката права консультування клієнтів, які стали учасниками хабарництва.  

- За результатами розгляду листа надані роз’яснення ст. 69 Правил адвокатської етики. Основні тези:

- Не можна клієнта позбавляти права на розірвання договору про надання правничої допомоги в односторонньому порядку, або встановлювати сплату коштів у випадку такого розірвання. В той же час робота адвоката, яка вже була зроблена підлягає обов’язкові оплаті у співвідношенні між загальним гонораром та наданими послугами.

- Дострокове розірвання договору про надання правничої допомоги зі сторони клієнта не може категорично свідчити про неналежне надання адвокатом послуг відповідно до укладеного договору.

- При розгляді звернень Представника Уповноваженого ВРУ з прав людини з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства та керівника Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області щодо встановлення плати за подачу скарг (заяв) щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальністьзазначено, що незважаючи на подання таких скарг представниками державних органів, які здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування, такі суб’єкти подання скарг не звільняються від сплати збору на організаційно-технічне забезпечення розгляду таких скарг (заяв).

- За розглядом звернення Заступника Міністра юстиції України  щодо впровадження «єдиного вікна» для іноземних адвокатів для подання ними документів, про включення їх в ЄРАУ визначено, що зазначене питання потребує додаткових перемовин з боку НААУ та Міністерства Юстиції України. НААУ готова до такої співпраці.

- За зверненням Голови КДКА Харківської області були прийняті зміни у тексті Порядку прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, що стосуються процедурних питань дисциплінарного провадження.

- В подальшому розглянуті питання щодо скликання Конференцій адвокатів регіонів та визначення квоти представництва адвокатів. Рішення про скликання конференції адвокатів прийнято стосовно Рівненської, Чернівецької, Донецької, Полтавської, Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Кіровоградської, Херсонської, Харківської, Миколаївської, Хмельницької, Тернопільської областей.