НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 13 грудня за участю представника від Рівненської області Лазарчук Г.В.

13 грудня 2019 року відбулося чергове засідання Ради адвокатів України в м. Києві за участю представника адвокатів Рівненської області в Раді адвокатів України.

 

Під час засідання були розглянуті питання та прийняті наступні рішення:

1. Розглянуто питання стану сплати щорічних внесків адвокатами на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за минулі роки. Рекомендовано адвокатам, які виявили себе у списку боржників, звернутись до Рад адвокатів регіонів з метою уточнення інформації про сплату внесків. Радам адвокатів регіонів рекомендовано передати всю уточнену інформацію про стан сплати внесків до РАУ.
2. Розглянуто питання щодо розміру щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2020 році. Щорічний внесок складатиме 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений станом на 1 січня 2020 року. Внесок необхідно перерахувати 2ма платежами: 70%на поточний рахунок Ради адвокатів регіону та 30 %на рахунок НААУ.
3. Розглянуто звернення щодо звільнення від сплати внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування мобілізований і демобілізованих адвокатів, які мають статус ветерана війни та адвокатів, які мають статус внутрішньо переміщеної особи. Прийнято рішення про необхідність звернення зазначених адвокатів до відповідних Рад адвокатів регіону до 31 січня кожного року із заявою про звільнення їх від сплати щорічного внеску. Рішення щодо кожного такого звернення приймає відповідна Рада адвокатів регіону.
4. Розглянуто звернення щодо сплати внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами з тимчасово окупованих територій. За результатами розгляду,прийнято рішення про звільнення таких адвокатів від сплати внеску до повного встановлення контролю владою України над вказаними територіями.
5. Надано роз’яснення щодо застосування п. 18 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність. КДКА регіону, до якої надійшла заява на дії адвоката, рішення за результатами розгляду якої були скасовані в судовому порядку, зобов’язана повторно розглянути зазначену заяву та завершити дисциплінарне провадження за даною заявою, не зважаючи на зміну реєстрації адвоката до іншого регіону. Зазначена позиція була сформована представником адвокатів Рівненської області  та підтримана усіма членами РАУ.  
6. При розгляді звернення щодо пріоритетності принципів діяльності адвоката при надання професійної правничої допомоги роз’яснено, що пріоритетність не входить до питань, які регулює РАУ. В той же час наголошено на тому, що судді повинні враховувати думку та графік роботи захисника щодо призначення судового засідання та ну чи іншу дату.  
7. На звернення щодо роз’яснення порядку відчудження корпоративних прав адвокатського об’єднання наголошено на тому, що адвокатське об’єднання - це окрема форма здійснення адвокатської діяльності, яка не відноситься до видів форм господарської діяльності та не має корпоративних прав, закріплених на законодавчому рівні. В той же час, відсутня і пряма заборона у формуванні статутного капіталу адвокатського об’єднання.  Таким чином, його формування та процедура відчудження корпоративних прав повинна бути зазначена у відповідному статуті.
8. Розглянуто звернення щодо поширення статей 2,12,12-1 ПАЕ на поведінку адвоката у приватному житті. Прийнято рішення про те, що статус адвоката збігається у особи не тільки під час надання ним професійної правничої допомоги, тому адвокат повинен своїми діями та поведінкою сприяти підвищенню авторитету адвокатури, дотримуватись норм та положень ПАЕ в приватному житті. Проте до кожної ситуації слід підходити індивідуально, враховуючи всі можливі чинники.
9. Розглянувши скаргу щодо визнання незаконними та скасування протокольних рішень Ради адвокатів Львівської області щодо продовження стажування та зобов’язання видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю - провадження за скаргою закрито. Наголошено на тому, що Ради адвокатів регіонів мають право продовжувати стажування строком від 1 до 3 міс  без обмеження у кількості, виходячи із фактичного виконання стажування.
10. Розглянувши звернення щодо зазначення в ЄРАУ недостовірної інформації в профайлі адвоката про номери засобів зв’язку роз’яснено, що  до обов’язкового випадку подання інформації щодо зміни  засобів телефонного зв’язку Порядок ведення ЄРАУ не відносить. Крім того, до обов’язку адвоката відноситься лише подача заяви, встановленої форми (у зазначених конкретних випадках) та документів до неї у якості додатків, з проханням внести зміни в інформацію, що міститься в ЄРАУ. Подальший обов’язок внесення такої інформації покладається на відповідні ради адвокатіврегіону.  Зазначена позиція була сформована представником адвокатів Рівненської області  та підтримана усіма членами РАУ.  
11. Розглянувши звернення народного депутата щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо створення передумов для посилення захисту пав стягувачів)» надано роз’яснення що адвокат не може суміщати з основною діяльністю діяльність приватного виконавця, виходячи з цілей та завдань обох професій. Рекомендовано взяти до уваги зазначену позицію РАУ.