НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 14 лютого за участю представника від Рівненської області Лазарчук Г.В.

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 14 лютого за участю представника від Рівненської області Лазарчук Г.В.

14 лютого 2020 року відбулося чергове засідання Ради адвокатів України в м. Києві за участю представника адвокатів Рівненської області в Раді адвокатів України. 

Під час засідання були розглянуті питання та прийняті наступні рішення:

 1. Розглянуто питання  стану сплати щорічного внеску адвокатами на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування станом на 2020 рік
 2. Розглянуто лист щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами окремих категорій (ветеранів війни, учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС тощо. За результати обговорення прийнято єдине рішення, в якому можуть звільнятися від сплати внесків наступні категорії адвокатів: 

  - люди з інвалідністю 1 та 2 групи, 

  - особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, учасники бойових дій, ветерани війни,

  - особи, які брали участь в АТО/ООС та мають відповідний статус

  - учасники ліквідації аварії на ЧАЕС

  - особи, які покинули місце свого постійного проживання, у зв’язку з проведенням АТО/ООС.

  Право звільнення зазначених осіб покладається на Ради адвокатів регіону стосовно 70% внеску та НААУ стосовно 30%  внеску відповідно, за умови подання такими особами заяв про звільнення від сплати внеску до 31 січня кожного року, разом з підтверджуючими документами. 

 3. Розглянуто звернення щодо тлумачення ст. 9 ПАЕ в контексті можливої участі адвоката у кримінальному провадженні за договором надання правничої допомоги клієнту, який одночасно є його помічником. Відповідно до роз’яснення, одного факту перебування у трудових відносинах адвоката та його помічника у якості  клієнта, не достатньо для виникнення конфлікту інтересів, в розумінні ст. 9 ПАЕ. Крім того, тлумаченню ст. 9 ПАЕ в даному контексті (окремо згаданій ситуації) не підлягає, оскільки рішення щодо наявності або відсутності у діях адвоката складу дисциплінарного проступку приймає КДКА за адресою робочого місця адвоката, відповідно до ст. 33 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. Під час розгляду листа про надання роз’яснень щодо повноважень адвоката на період зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, наголошено на тому, що адвокат під час періоду зупинення права на заняття адвокатською діяльністю не має права здійснювати таку діяльність та вчиняти будь-які дії з цим пов’язані, в тому числі укладати з особами договори про надання правничої допомоги та виписувати ордери на надання такої допомоги. 
 5. Розглянуто звернення адвоката щодо надання роз’яснень, щодо можливого порушення ПАЕ в разі прийняття протягом року після звільнення з прокуратури м. Києва доручень від клієнтів про здійснення захисту у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво у яких здійснюється прокурорами прокуратури м. Києва. З приводу цього прийнято рішення, в якому роз’яснено про те, що конфлікт інтересів, в рамках адвокатської діяльності чітко зазначений у ст. 9 ПАЕ та розглядати кожен конкретний випадок РАУ не уповноважена. В контексті антикорупційного законодавства, РАУ не може встановлювати наявність чи відсутність конфлікту інтересів, оскільки такі повноваження є прерогативою Національного агентств з питань запобігання корупції.
 6. Надано роз’яснення щодо повторного обрання конференцією адвокатів регіону члена органу адвокатського самоврядування, відповідно до якого член адвокатського самоврядування може бути обраний на посаду лише протягом 2х строків поспіль. Таким чином, межах такого строку, у разі його відкликання, він може бути обраний ще раз.
 7.  При розгляді звернення щодо відзначення нагородами деяких адвокатів, які зверталися до НААУ з проханням про нагородження до дня адвокатури та були нагороджені подяками (замість нагород на які вони вказували у зверненні), прийнято рішення про скасування раніше прийнятого рішення щодо нагородження подяками таких адвокатів, з підстав того, що останні вважають отримані нагороди не достойними, розраховуючи на найвищі нагороди.
 8. На звернення народного депутата України Кузьміна Р.Р. щодо проведення перевірки щодо опублікованих у ЗМІ відомостей про адвокатську діяльність Закревської Є.О. у «справах Майдану» та порушення нею вимог ЗУ «Про адвокату та адвокатську діяльність» прийнято рішення про скликання круглого столу за участю депутата, адвокатів та органів адвокатського самоврядування з метою відмежування діяльності активістів від адвокатської діяльності та надання професійної правничої допомоги. Про час та місце круглого столу буде повідомлено пізніше. 
 9. Розглянуто звернення щодо внесення змін до Порядку ведення ЄРАУ в частині видалення даних щодо наявних дисциплінарних стягнень адвоката за весь час здійснення ним адвокатської діяльності. Враховуючи вагомість питання та велику кількість протилежних думок членів РАУ – питання відкладено для доопрацювання. 
 10. Розглянуто звернення Голови комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності щодо питання забезпечення прав адвокатів на щорічну відпустку та підтвердження факту реалізації права на відпустку відповідними документами, які так часто вимагають у адвокатів на підтвердження поважності відсутності адвоката на слідчих, процесуальних діях, в суді. З цього приводу, прийнято обґрунтоване роз’яснення відповідно до якого адвокат безперечно має право на щорічну відпустку, та не може бути обмежений у такому праві. Враховуючи специфіку професії адвоката та суті адвокатської діяльності, закріпленої у ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат не повинен підтверджувати факт перебування у відпустці жодним із документів, таких як наказ, розпорядження, лист до Ради адвокатів тощо. 
 11. Затверджені результати робочої групи з питання відсторонення адвоката від практики у ЄСПЛ. Під час роботи робочої групи та розголосу такого питання за ініціативою НААУ відбулося доповнення регламенту ЄСПЛ в частині того, що адвокат, право на практику у ЄСПЛ якого зупинено за рішенням самого ЄСПЛ, може поновити таке право на представництво після консультації з Палатою, Урядом та зацікавленою асоціацією адвокатів. До речі, адвокат з України була не першим адвокатом, якого позбавили права на представництва інтересів у ЄСПЛ, однак жодна із асоціацій адвокатів країн до теперішнього часу не піднімала це питання та не відновлювала права свого адвоката. 
 12. Затверджені результати робочої групи з опрацювання Приписів Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини по усунення ВША НААУ порушень вимог законодавства у сфері захисту персональних даних. Встановлено, що жодні персональні данні адвокатів не передавались  та не оброблялись іншими сторонніми особами, тим паче на території РФ. Цей факт встановлений за рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 05 лютого 2020 року.
 13. Розглянуті інші питання порядку денного, які стосуються технічних моментів діяльності органів адвокатського самоврядування – призначення конференції, визначення квоти представництва на конференції адвокатів регіону, затвердження зміни місцезнаходження однієї із рад адвокатів регіону тощо.