НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Загальні вимоги

Людина, яка хоче в Україні стати адвокатом і надавати професійну правничу допомогу, повинна:

- мати повну вищу юридичну освіту (мається на увазі повна вища юридична освіта, здобута в Україні, а також повна вища юридична освіта, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку)

- володіти державною мовою

- мати стаж роботи в галузі права не менше двох років (мається на увазі стаж роботи, отриманий за спеціальністю після здобуття повної вищої юридичної освіти)

- скласти кваліфікаційний іспит

- пройти стажування, крім випадків звільнення від його проходження (від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки)

- скласти присягу адвоката України

- отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

 

Не може бути адвокатом особа, яка:

1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

 

Детальніше: Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"