НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 19,21 вересня за участю представника від Рівненської області Лазарчук Г.В.

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 19,21 вересня за участю представника від Рівненської області Ганни Лазарчук.  

19 та 21 вересня 2020 року відбулося чергове засідання Ради адвокатів України  (в режимі он-лайн) за участю представника адвокатів Рівненської області в Раді адвокатів України.

 Під час засідання були розглянуті питання та прийняті наступні рішення:

 1. За зверненнями відповідних Рад адвокатів регіонів призначені дати скликання конференцій у Волинській, Закарпатській, Кіровоградський та Рівненський областях. 
 2. За результатами розгляду листа ДФС щодо надання роз’яснень стосовно обліку адвокатів у органах ДФС, прийнято рішення про створення робочої групи з метою розроблення рекомендацій для адвокатів та роз’яснень для ДФС. З даного листа вбачається, що плануються масштабні перевірки адвокатів щодо їх обліку у ДФС.
 3. За зверненням Голови ВКДКА щодо відшкодування витрат на відрядження представників регіонів у складі ККДКА створена робоча група з голів рад регіонів, голів КДКА регіонів та ВРК. 
 4. Прийняті зміни до Програми проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Проект рішення підготовлено представником РАУ від Рівненської області спільно  представниками Волинської області. Зміни стосуються редакційних правок, приведення у відповідність пунктів з нормами чинного законодавства та змінений порядок подання та затвердження індивідуального плану стажиста. Рада адвокатів Рівненської області і раніше впроваджувала такий алгоритм дій. 
 5. Прийняті зміни до Порядку проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, за зверненням та проектом рішення, підготовленого представником РАУ від Рівненської області. Усунені невідповідності норм Положення між собою, приведені у відповідність додатки Положення. 
 6. Прийнято рішення про скасування рішення Ради адвокатів Одеської області в частині надання одноразової матеріальної допомоги адвокатам у зв’язку з COVID-19, через порушення процедури виділення та надання зазначеної допомоги, що в подальшому є ризиком втрачання органів адвокатського самоврядування ознаки неприбуткових організацій. Однак це не означає, що адвокатська спільнота не повинна підтримувати один одного та допомагати в скрутний час. Необхідно це робити відповідно до норм чинного законодавства. Саме з цією метою раніше і був створений Всеукраїнський благодійний фонд допомоги адвокатам, співпрацюючи з яким Ради адвокатів регіонів мають змогу фінансово допомагати адвокатам. 
 7. За результатами розгляду скарги щодо територіальної належності та прийняття до розгляду скарги на дії адвоката, який зареєстрований за однією адресою, здійснюючи діяльність на підставі укладеного договору з адвокатським об’єднанням, зареєстрованим за іншою адресою, прийнято роз’яснення. Прийняття та розгляд скарги на дії адвоката повинні здійснюватись за адресою реєстрації  в ЄРАУ  адвоката у відповідній області.
 8. Заслухавши звернення, що до надання роз’яснення щодо вичерпного переліку додатків до адвокатського запиту до ДВС, представником РАУ від Рівненської області було підготовлене таке роз’яснення з пропозицією його надсилання до органів ДВС з метою не порушення прав адвокатів. До запиту додаються ордер або договір та копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вимагати інші документи (витяг з договору чи доручення) заборонено! Профільний закон розділяє право адвоката на звернення із адвокатським запитам і право адвоката на представництво прав своїх клієнтів у органах державної влади. Саме в таких випадках (особисте представництво прав осіб) чинний ЗУ «Про виконавче провадження» вимагає підтвердження повноважень адвоката ордером та випискою з договору про надання правової (правничої) допомоги, на кшталт підтвердження повноважень адвоката в адміністративному, кримінальному чи господарському провадженні.
 9. Скасовані рішення КДКА м. Києва щодо видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту через виявлення порушення вимог ч. 4 ст. 9 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 
 10. За зверненням НАЗК стосовно того, чи може бути адвокатське бюро передано в управління іншій особі  прийнято роз’яснення, відповідно до якого АБ є окремим видом юридичної особи та управління АБ може здійснювати не лише засновник. Однак в контексті міркувань НАЗК, управління та власність на корпоративні права АБ не може бути передана в управління іншій особі. Засновник АБ, при виникненні обставини несумісності, може зупинити адвокатську діяльність, що тягне за собою зупинення  (не припинення) діяльності АБ.
 11. За розглядом листа щодо видалення інформації адвоката стосовно накладених на нього дисциплінарних стягнень прийнято рішення, відносно якого така інформація зберігається на протязі строку дії такого дисциплінарного стягнення та рік після його спливу. В подальшому, така інформація зберігається лише в адміністративній частині ЄРАУ.
 12. За скаргою на дії суддів ВАКС щодо порушення прав адвоката, прийнято рішення про звернення до всіх можливих інституцій з резолюцією про усунення в подальшому порушень прав адвокатів. Встановлено наступні порушення: ненадання достатнього і розумного часу на ознайомлення з матеріалами провадження, втручання в договірні відносини адвоката з клієнтом, неприйняття відмови обвинуваченого від адвоката та зобов’язання адвоката, договір з клієнтом у якого розірваний, приймати участь в засіданнях в якості статиста, без фактичної можливості здійснення належного захисту. Правова позиція підготовлена представником РАУ від Рівненської області.
 13. Розглянувши лист СБУ щодо участі захисника у кримінальному провадженні, яке містять відомості, що містять державну таємницю, представником РАУ від Рівненської області підготовлено правову позицію. Із запропонованого порядку доступу до державної таємниці вбачаються можливі втручання в діяльність адвоката, адвокат при виконанні своїх обов’язків стає залежним від активних дій з боку представників правоохоронних органів, СБУ та суду, що нівелює принцип диспозитивності. Запропоновано створити спільну робочу групу з представниками СБУ, прокуратури поліції та адвокатури з метою розроблення пропозицій щодо внесення змін до порядку надання доступу адвокатам до державної таємниці. 

 

Інші обговорювані питання взяті до відома, робочі групи продовжують працювати з метою формування спільних рішень.