НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 16-17 листопада 2022 року представника адвокатів Рівненської області Лазарчук Г.В.

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 16-17 листопада 2022 року представника адвокатів Рівненської області Лазарчук Г.В.

16-17 листопада 2022 року було проведено чергове засідання Ради адвокатів України.

1. На початку засідання Голова Ради адвокатів УкраїниІзовітова Л.П. виступила із вступною промовою в честь 10-річчя заснування Національної асоціації адвокатів України, привітала всіх адвокатів України із значними досягненнями та розвитком професійної спільноти.
 
2. Розглянуто звернення АТ «Укрпошта» про надання розяснення щодо використання кваліфікованого електронного підпису адвокатами у адвокатських запитах та документах. Виходячи з інтересів адвокатів та їх клієнтів, надано розяснення, що електронний підпис адвоката не потребує спеціального статусу. Адвокат може користуватися власним електронним підписом як фізичної особи, так і адвоката. Статус адвоката та його повноваження підтверджуються відповідними документами, а не статусом цифрового підпису. Слід зазначити, що копії документів, які долучаються до адвокатського запиту повинні відповідати вимогам про засвідчення копій документів та бути підписані кваліфікованим цифровим підписом.
 
3. Розглянуто звернення ТУ Служби судової охорони у Луганській області, відповідно до якого надано роз’яснення щодо можливості подання адвокатами одного адвокатського запиту стосовно кількох клієнтів. Виходячи з інтересів адвокатів та їх клієнтів зазначено, що подання адвокатського запиту стосовно кількох клієнтів є можливим, з урахуванням вимог чинного законодавства та Правил адвокатської етики.
 
4. За зверненням Голови Ради адвокатів Харківської області прийнято рішення відповідно до якого трирічний строк дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту зупиняється на строк дії воєнного стану в Україні.
 
5. За результатами робочої групи з дослідження та вивчення питань, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності в умовах воєнного стану прийнято наступне роз’яснення: неприбуття адвоката за викликом до суду або інших органів, а також припинення його участі у відповідних юрисдикційних процедурах, якщо це зумовлено наслідками війни (повітряна тривога, ракетне чи інше збройне ураження території, де знаходиться адвокат та/або відповідний орган, а також окупація вказаної території тощо) становить поважну причину неявки адвоката в судове засідання чи для участі в інших процесуальних діях. 
 
6. Під час розгляду результатів робочої групи щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування затверджений розмір щорічного внеску на 2023 та 2024 роки, внесені зміни щодо осіб, які мають право бути звільненими від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Передбачено, що адвокати, які мають право на звільнення від сплати щорічного внеску на наступний рік, повинні звернутися до Ради адвокатів регіону протягом грудня поточного року. Рада адвокатів регіону розглядає такі заяви до 31 січня наступного року, в порядку пріоритетності та фінансової можливості. Зазначено, що з 31 січня 2022 року через несплату щорічного внеску за 2022 рік, адвокат буде позбавлений можливості користування електронними ресурсами НААУ (особистий кабінет НААУ, особистий кабінет ВША), наслідком чого є неможливість генерування ордерів та проходження підвищення кваліфікації тощо.
 
7. За зверненням Голів КДКА регіонів розглянута пропозиція та прийняте рішення про створення Реєстру осіб, що виявили бажання скласти іспит з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та Реєстру дисциплінарних проваджень. Зазначені реєстри є необхідними з метою дотримання вимог чинного законодавства та виявлення осіб, які одночасно звернулися до КДКА різних регіонів. Реєстр дисциплінарних проваджень буде впроваджений з метою інформування осіб про надходження скарг, стадій та результатів їх розгляду.
 
8. Прийняте рішення про створення Реєстру осіб, які притягуються до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень щодо ненадання відповіді на адвокатський запит, з метою виявлення повторності вчинення відповідних адміністративних правопорушень, що впливає на кваліфікацію діяння посадової особи. Відповідний реєстр повинен забезпечити прозорість прийняття та розгляду звернень адвокатів до Рад адвокатів регіону у випадку ненадання їм відповіді на адвокатський запит, систематизувати основні підстави відмов.
 
9. Заслухані проміжні результати робочих груп з інших питань, робота яких триває і надалі.